Organizační zajištění akce

Agentura VOLEMAN
Mezitraťová 346/32
190 00 Praha 9

Telefon: 739 453 404, 261 227 903
Fax: 261 211 808
e-mail: cpc@voleman.cz