Odborný program

8:00 ‒ 8:45    Registrace
     
8:45 ‒ 9:00   Zahájení
     
    Predsedající: doc. MUDr. T. Krechler, MUDr. J. Trna
9:00 ‒ 9:45   Problematika nutrice u osob s akutní pankreatitidou
M. Šenkyřík (Brno)
9:45 ‒ 10:00   Vztah metabolického syndromu a nealkoholické steatopankreatitidy /NAFPD/
M. Blaho, A. Vašura, P. Dítě (Ostrava)
10:00 ‒ 10:15   Autoimmunitní pankreatitida - rizikový faktor rozvoje pankreatického karcinomu?
J. Trna (Boskovice)
10:15 – 10:30   Hyperamylasemia
P. Hrabák (Praha)
10:30 – 10:45   Testy exokrinní funkce pankreatu-aktuální přehled
P. Kocna (Praha)
     
10:45 – 11:30   Přestávka
     
   

Predsedající: doc. MUDr. D. Hoskovec, MUDr. P. Kocna

11:30 – 11:45   Nová mechanistická definice chronické pankreatitidy
P. Dítě, M. Blaho, N. Dvořáčková, M. Uvírová (Ostrava)
11:45 – 12:00   Metastázy nádorů do pankreatu
L. Paveleková, P. Moravčík, P. Hlavsa, M. Potrusil, V. Procházka, Z. Kala (Brno)
12:00 – 12:15   Kazuistika metastázy melanomu do pankreatu a přehled problematiky
P. Tesaříková (Boskovice)
12:15 – 12:30   Chirurgická léčba karcinomu pankreatu - pooperační sledování a jeho význam
M. Loveček, P. Skalický (Olomouc)
12:30 – 12:45   Karcinom pankreatu - možnosti zvýšení resektability
D. Hoskovec, Z. Krška, D. Vočka, J. Hořejs, T. Krechler (Praha)
     
12:45 – 13:15   Přestávka na oběd
     
    Predsedající: MUDr. M. Loveček, MUDr. J. Hlavsa
13:15 ‒ 13:30   ERC pomocí ednobalonkové enteroskopie u pacientů po Whippleově operaci
B. Kianička, M. Ondrejková, H. Nechutová, P. Dítě, J. Žák, J. Korbička, P. Vlček (Brno, Ostrava)
13:30 ‒ 13:45   Splenické komplikace chronické pankreatitidy
P. Hrabák (Praha)
13:45 ‒ 14:00   Levostranná resekce pankreatu - série kazuistik
J. Hlavsa, M. Potrusil, P. Moravčík, V. Procházka, Z. Kala (Brno)
14:00 ‒ 14:15   Pankreato-gastro anastomóza - naše zkušenosti
P. Moravčík, J. HLavsa, M. Potrusil, V. Procházka, Z. Kala (Brno)
14:15 ‒ 14:30   IRE a elektrochemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu - současný stav
M. Potrusil, J. Hlavsa, P. Moravčík, V. Procházka, Z. Kala (Brno)
     
14:30  

Závěr

Program v pdf zde 

generální partner

logo Mylan