XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XII. Mezinárodní endoskopický workshop
Výukové centrum LF UK Hradec Králové
15. - 16. 3. 2018

 

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pořádají

XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XII
. Mezinárodní endoskopický workshop

Výukové centrum Lékařské fakulty UK
(v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

15. - 16. 3. 2018

 

XXII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XII. Mezinárodní endoskopický workshop se budou se konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK (v areálu Fakultní nemocnice) v Hradci Králové ve čtvrtek 15. března a v pátek 16. března 2018.

Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny se staly již tradičním celostátním setkáním. I tentokrát budou přednášet přední odborníci ČR na aktuální témata současné gastroenterologie a hepatologie.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.

Zahraničním hostem v letošním roce bude
Profesor Marc Giovannini
Marseille, Francie

Součástí akce bude výstava předních farmaceutických a biomedicínských firem.
(informace pro vystavovatele u organizátora)

Kontakt: prof. Jan Bureš, II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové; e-mail: bures@lfhk.cuni.cz

Technické a organizační zajištění: Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9.

 

 

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Sylvie Cvejnová
Květoslava Hametová

  

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.

logo ČLK

 

Uzavírka ONLINE registrací 28.2.2018

Registrace je pak možná na místě

 

Partneři:

Logo Janssen  abbvie logo           logo Walmark       Logo Olympus

 

Mediání partner:

loga GH