XX. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
X. Mezinárodní endoskopický workshop
Výukové centrum LF UK Hradec Králové
17. - 18. 3. 2016

 

Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pořádají

XX. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
X
. Mezinárodní endoskopický workshop

Výukové centrum Lékařské fakulty UK
(v areálu fakultní nemocnice) Hradec Králové

17. - 18. 3. 2016

 

XX. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a X. Mezinárodní endoskopický workshop se budou se konat ve Výukovém centru Lékařské fakulty UK (v areálu Fakultní nemocnice) v Hradci Králové ve čtvrtek 17. března a v pátek 18. března 2016.

Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny se staly již tradičním celostátním setkáním. I tentokrát budou přednášet přední odborníci ČR na aktuální témata současné gastroenterologie a hepatologie.

V rámci mezinárodního endoskopického workshopu budou realizovány živé endoskopické přenosy (live demonstration) z endoskopického pracoviště II. interní gastroenterologické kliniky LFUK a FN Hradec Králové.

Hlavním zahraničním hostem v letošním roce bude Profesor Lars Aabakken, president ESGE (Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie).

Součástí akce bude výstava předních farmaceutických a biomedicínských firem.

Kontakt: prof. Jan Bureš, II. interní gastroenterologická klinika LFUK a FN Hradec Králové; e-mail: bures@lfhk.cuni.cz

Technické a organizační zajištění: Agentura Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9.

 

 

Vědecký a organizační výbor:

prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., FCMA
prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.
prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prim. MUDr. Petr Vítek, Ph.D., MBA
Sylvie Cvejnová
Květoslava Hametová

 

loga

 

Jedná se o akci postgraduálního vzdělávání, účastníci obdrží certifikát o účasti.
Akce je hodnocena dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK systému celoživotního vzdělávání.

logo ČLK

 

 Generální partner:

logo OLYMPUS

Mediální partner:

Logo GH