Okruh kolem Islandu

8-denní letecký zájezd
30. 6. – 7. 7. 2024
Cena: 69 000Kč

Cena zahrnuje: leteckou dopravu včetně 1 zapsaného zavazadla do 23 kg, místní doprava mikrobusem, ubytování v dvojlůžkovém pokoji se snídaní, výlety a vstupné dle programu, doprovod CK

Cena nezahrnuje: obědy a večeře (jídla v hotelové restauraci 400 – 1000 Kč, nealko 85 Kč, pivo/víno 200 Kč; možnost levnějšího nákupu potravin v supermarketech); příplatek jednolůžkový pokoj 19 000 Kč; cestovní pojištění UNION A90 do 70 let za 720 Kč, nad 70 let za 1240 Kč (zahrnuje pojištění léčebných výloh, úrazu, asistence, repatriace, zavazadel, odpovědnosti, storna z důvodu úrazu, akutního onemocnění, úmrtí v rodině, živelné události až do 80 % storno poplatku)

Cestovní dokumenty: platný občanský průkaz nebo pas.

Podmínky: uvedená cena zájezdu platí do 31. 3. 2024. Cena zájezdu po tomto termínu bude stanovena v závislosti na ceně letenek. S uzavřením cestovní smlouvy požadujeme úhradu 50 % ceny zájezdu. Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity zájezdu. Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit náklady za změnu. Při zrušení zájezdu od dne vystavení potvrzení o zájezdu do 1. 4. 2024 požadujeme odstupné ve výši 10 % ceny zájezdu, od 2. 4. 2024 do 17. 5. 2024 činí odstupné 50 % ceny zájezdu, od 16. 5. 2024 činí odstupné 100 % ceny zájezdu a objednaných služeb. Letenky jsou neměnné a nevratné. Pokyny k zájezdu zašleme účastníkům 14 dnů před odletem. Pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. počet 7 účastníků do 1. 4. 2024. V takovém případě se zaplacená záloha vrací v plné výši. K pokrytí storno poplatku (jen v případě akutního onemocnění, úrazu a pod.) doporučujeme sjednat cestovní pojištění. K cestě je třeba platný cestovní pas nebo OP. Doplatek ceny zájezdu je splatný do 17. 5. 2024.

Program zájezdu zde

Po odeslání přihlášky vyčkejte na zaslání smlouvy o zájezdu s údaji pro platbu zálohy a dopltku zájezdu!

Přihláška na zájezd

Pořadatelem zájezdu je cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, IČ 13521144, Náchodská 2686,
390 03 Tábor 3.
Pořadatel má sjednáno pojištění podle zákona č. 159/1999 Sb. u UNION Poisťovňa, a.s.,
Karadžičova 10, 813 60 Bratislava.
Přihlášky zasílané e-mailem posílejte výhradně na e-mail info@voleman.cz!
Kontaktní spojení pro přihlášky a další informace: CK Voleman, Mezitraťová 32, 190 00 Praha 9,
tel.: 261 227 903, info@voleman.cz